Privacy Policy

Privacy- en cookieverklaring ReConfirm


Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 18 augustus 2023

 

ReConfirm B.V. (ReConfirm) bewaakt jouw beveiliging door beveiligingsrisico’s te onderzoeken, te inventariseren en te neutraliseren. In het kader van de dienstverlening die wij aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacy- en cookieverklaring lees je welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en wat we daarmee doen. 

 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort 

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 

·       Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring. 

·       Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden. 

·       Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn. 

·       Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. 

·       Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn. 

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens? 

Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacyverklaring.

 

Contact met ons

Wanneer je ons een e-mailbericht stuurt, het contactformulier op de website invult, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). 

 

Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: 

·       Naam 

·       Zakelijke informatie (indien je vanuit zakelijk oogpunt contact opneemt)

·       Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

·       Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht 

 

Wij slaan deze contactmomenten met de door jou verstrekte persoonsgegevens op voor het afhandelen van jouw contactverzoek en het eventueel afhandelen van jouw klacht. We bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met jou hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

 

Aanvragen demo

Mocht je meer willen weten over onze dienstverlening, dan kun je online een demo-aanvraag indienen via ons aanmeldformulier. We hebben enkele persoonsgegevens van jou nodig om jouw verzoek in behandeling te nemen, omdat je ons heeft gevraagd om contact op te nemen over onze diensten. Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de door jouw gegeven opdracht.

Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam contactpersoon

·       E-mailadres

 • IP-adres
 • Eventueel informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

 

Wij bewaren deze informatie tot een jaar in verband met het offertetraject dat kan plaatsvinden naar aanleiding van de demo.

 

ReConfirm Dashboard

Via ons dashboard is het mogelijk om een overzicht te krijgen van jouw digitale infrastructuur of dat van jouw werkgever (afhankelijk van wie de dienst heeft afgenomen van ons). Om toegang te krijgen tot het dashboard is het noodzakelijk dat wij enkele gegevens van je verwerken vanwege het gerechtvaardigd belang dat wij hebben om onze dienstverlening uit te voeren, onder meer in het kader van toegang verlening en accountbeheer.

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam

·       Zakelijke contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

·       Inloggegevens

·       Wachtwoord

 • IP-adres

 

Wij bewaren deze gegevens tot 6 maanden nadat de overeenkomst voor onze dienstverlening is gestopt.

 

Partner worden

We zijn altijd bezig om ons ReConfirm-netwerk uit te breiden met partners om zo onze dienstverlening te optimaliseren. Om jouw bedrijf als partner te overwegen, hebben we wel enkele persoonsgegevens nodig. Deze verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang dat we hebben, namelijk het belang om uiteindelijk de overeenkomst met het bedrijf om partner te worden uit te voeren.  

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam contactpersoon
 • Bedrijfsnaam

·       Zakelijke contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

 • Eventueel informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren deze gegevens voor de duur van de samenwerking, en tot één jaar na beëindiging van onze samenwerking.

Werken bij ReConfirm

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.   

Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens (voor zover je die met ons hebt gedeeld):

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Eventueel opgegeven referenties
 • Eventueel overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met jou kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding. 

Let op: een social media- en Google-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn. Wij zullen jou niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken.

Naast een social media- en Google-onderzoek kan ook een assessment onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Voor bepaalde functies is het namelijk noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat sollicitanten over bepaalde kwaliteiten beschikken die belangrijk zijn voor de betreffende functie. Mocht een assessment noodzakelijk zijn, zullen we jou voorafgaand aan het assessment informeren over de manier waarop wij met jouw gegevens voor dit doeleinde zullen omgaan.

 

ReCAPTCHA

Wij gebruiken reCAPTCHA om misbruik van ons toestemmingsformulier te voorkomen. Door aan te geven dat je geen robot bent, wordt gecontroleerd:

·       hoe snel het formulier wordt ingevuld

·       welke muisbewegingen er gemaakt worden tijdens het invullen;

·       het IP-adres van degene die het formulier invult.

 

Deze gegevens worden geanalyseerd door Google LLC. Hieruit maakt Google op of ze te maken hebben met een legitieme bezoeker of een bot. Een echte bezoeker hoeft dan alleen op een vinkje te klikken, waarmee diegene bevestigt geen robot te zijn. Vervolgens kan het bericht dan via het formulier naar de ontvanger worden verzonden. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacybeleid van Google.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

ReConfirm deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

·       wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;

·       wij daar een wettelijke grondslag voor hebben; 

·       wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

·       IT-leveranciers en -dienstverleners

·       Hostingpartij

·       Cookiedienstverleners

·       Betalingsdienstverleners en incassobureaus

·       Partners

Sommige van onze leveranciers zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd. In dat geval zorgen wij dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

 

Deze privacy- en cookieverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van ReConfirm. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

 

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de betreffende social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zul je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

 

·       Capterra (privacyverklaring)

·       LinkedIn (privacyverklaring)

 

Cookies 

Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. 

 

Wij gebruiken onderstaande soorten cookies: 

·       Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. 

·       Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken. 

 

De cookies kunnen onder andere de volgende gegevens van jou verzamelen:

·       Naam

·       Login informatie

·       Schermweergave opties

·       IP-adres

·       Cookie-ID

·       Website- en klikgedrag

·       Referrer-URL

 

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies. 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken. 

 

Soort

Cookie; Entiteit; waarborgen 

 

Doel 

Bewaartermijn 

Functioneel

Diversen:

 

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

 Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.

Maximaal 2 jaar

Analytisch

Google Analytics 
 

Google LLC, Verenigde Staten 

  

Privacyverklaring  

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het gebruikersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat wij:  

·       een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;  

·       Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven; 

·       verder geen gegevens delen met Google; en 

·       wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met analytics. 

Maximaal 2 jaar

 

 

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.Hieronder vind je per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe je cookies kan blokkeren of verwijderen. 

 

·       Google Chrome 

·       Firefox 

·       Edge 

·       Safari 


Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd? 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

 

Welke privacyrechten heb je?

·       Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  

·       Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  

·       Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.  

·       Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 

·       Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 

·       Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.  

·       Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via info@reconfirm.nl.

 

Wijzigingen in de privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan in dit document en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. 

 

Vragen of klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar info@reconfirm.nl. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

ReConfirm B.V.

E-mailadres: info@reconfirm.nl              

KvK-nummer: 89520211